Healthykare ยินดีต้อนรับ
เวลาทำการ 8.00-18.00 จันทร์ - ศุกร์
Close
ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 92 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29
เวลาทำการ 8.00-18.00 จันทร์ - ศุกร์

สาเหตุโรคเบาหวาน การป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน

สาเหตุโรคเบาหวาน การป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน

            โรคเบาหวานเป็นอีกหนึ่งโรคเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไม่น้อยครับ ความร้ายแรงของโรคนี้ไม่ได้มีเพียงแค่อาการแสดงเท่านั้น เพราะผู้ป่วยเบาหวานแทบทุกรายมักจะไม่ค่อยแสดงอาการของโรคที่ร้ายแรงออกมา แต่ทว่าความน่ากลัวของโรคเบาหวานกลับอยู่ที่ภาวะแรกซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของตนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติได้อย่างต่อเนื่อง

ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานสามารถทำให้ผู้ป่วยต้องสูญเสียอวัยวะของตนเองไปเลยก็มีครับและที่สำคัญก็คือโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ยังไม่มีทางรักษาให้หาย เมื่อเป็นแล้วหนทางเดียวที่คนไข้มีก็คือการพยายามดูแลสุขภาพของตนเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาเท่านั้นเพื่อไม่ให้คุณภาพชีวิตของตนเองต้องถูกบั่นทอนไป โรคเบาหวานเป็นอย่างไรเหตุใดจึงมีความรุนแรงถึงขั้นทำลายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ บทความนี้มีคำตอบครับ

โรคเบาหวาน โรคเรื้อรังที่ไม่มีทางรักษาและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างน่ากลัว

            โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายที่ไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสที่อยู่ในกระแสเลือดให้ไปเป็นพลังงานที่ร่างกายต้องการได้ส่งผลให้เกิดน้ำตาลสะสมในเลือดเป็นปริมาณที่มาก ซึ่งหากผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำตาลที่สูงมากเกินไปนี้ก็จะไปมีผลทำลายเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายและเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนได้ในที่สุด เบาหวานมีอยู่ด้วยกัน  ประเภทดังนี้

            -เบาหวานชนิดที่ 1 : เกิดจากเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายจากภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ขาดอินซูลินมัก พบในเด็ก

            -เบาหวานชนิดที่ 2 : เป็นชนิดที่พบได้มากที่สุดถึง 95% ของผู้ป่วยเบาหวานโดยมีสาเหตุมาจาก  ภาวะดื้อต่ออินซูลินมักพบในผู้ที่มีน้ำหนักเกิน

            -เบาหวานขณะตั้งครรภ์ : เป็น 1 ในภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์

            -เบาหวานจากสาเหตุจำเพาะ : เกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นโรคทางพันธุกรรม โรคของตับอ่อนหรือ การใช้ยาบางชนิด

สาเหตุโรคเบาหวาน

            เบาหวานเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุครับ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคเบาหวานอาจไม่ได้มาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลาย ๆ ประการมารวมกัน สาเหตุของโรคเบาหวานที่พบได้บ่อย มีดังนี้

            -กรรมพันธุ์ : ผู้ที่มีประวัติว่ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคเบาหวานก็มักจะมีความเสี่ยงที่จะเป็น โรคเบาหวานมากกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติว่ามีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานครับ

            -น้ำหนักเกิน ความอ้วนและขาดการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม : จากผลการศึกษาพบว่าโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนรวมถึงผู้ที่ขาดการออก  กำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้เซลล์ในร่างกายดื้อต่ออินซูลินไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือด ไปใช้งานได้ตามปกติ

            -อายุที่มากขึ้น : อายุที่มากขึ้นมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่าผู้ที่อายุน้อยเพราะเซลล์ใน ร่างกายเสื่อมถอยไปตามวัย

            -โรคของตับอ่อน : เมื่อตับอ่อนเป็นโรคมักจะมีผลต่อการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้เป็นอีกหนึ่ง สาเหตุของโรคเบาหวานได้

            -การตั้งครรภ์ : เนื่องจากในระหว่างการตั้งครรภ์ รกจะมีการสร้างฮอร์โมนหลายชนิดซึ่งมีผลยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนอินซูลิน

            -ผลจากการใช้ยาบางชนิด

            -ความเครียดเรื้อรัง

การรักษาโรคเบาหวาน

            การรักษาโรคเบาหวานในปัจจุบันมี 2 แนวทางในการรักษาซึ่งแนวทางการรักษาทั้ง 2 แนวทางมีดังนี้

1. การรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

            เนื่องจากเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ยังไม่มีทางรักษาให้หายขาด การรักษาจึงทำได้เพียงการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับใกล้เคียงเกณฑ์ปกติให้มากที่สุดและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นครับ

            -ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 : จะใช้การรักษาด้วยการฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้อย่างปกติซึ่งชนิดของอินซูลินที่ฉีดเข้าไปจะขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาการตอบสนองต่ออินซูลินในผู้ป่วยแต่ละราย

            -สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 : อาจใช้วิธีการควบคุมอาหารและอาศัยการออกกำลังกายในการช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลง แต่บางรายอาจจำเป็นต้องทานยาเพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดให้ อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงเกณฑ์ปกติครับ

2. การรักษาทางโดยวิธีการทางธรรมชาติ

            วิธีการทางธรรมชาติอาจไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ครับ เพราะสาเหตุของโรคเกิดจากความบกพร่อยในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินเอง แต่สำหรับเบาหวานชนิดที่ 2 ก็อาจใช้การปรับสมดุลของร่างกายร่วมกับการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดครับ ซึ่งสมุนไพรที่มีฤทธิ์ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมีดังนี้

            -มะระขี้นก : สารซาแรนตินในมะระขี้นกมีสรรพคุณในการลดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างได้ผลและช่วยเพิ่มการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลินเร่งการเผาผลาญน้ำตาลในเลือดได้

            -อบเชย : มีฤทธิ์ช่วยเพิ่มการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลินทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับโรคเบาหวานได้อีกด้วย

            -เห็ดหลินจือ : มีสารโพลีแซกคาไรด์ซึ่งช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินให้เปลี่ยนน้ำตาลในเลือดไปเป็นพลังงานแก่ร่างกายทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง

            -บอระเพ็ด : มีฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างได้ผล

            -ขิง : ในขิงเองก็มีฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เช่นกันโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

การป้องกันโรคเบาหวาน

            สำหรับในเบาหวานประเภทที่ 1 ยังไม่มีวิธีการป้องกันเพราะเกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันของตนเอง แต่สำหรับเบาหวานชนิดที่ 2 เราสามารถป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเช่นการควบคุมดูแลการรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลร่วมกับการดูแลสุขภาพร่างกายโดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณห่างไกลจากโรคเบาหวานได้ครับ

            แม้จะยังไม่มีวิธีการใดในการรักษาโรคเบาหวานแต่โรคนี้จะไม่มีทางมาเยือนผู้ที่ตั้งใจดูแลสุขภาพของตนครับ การป้องกันเบาหวานที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่การทานยาเท่านั้น แต่อยู่ที่การดูแลสุขภาพทั้งเรื่องอาหารและการออกกำลังกายแล้วคุณจะปลอดภัยจากภาวะเบาหวานอย่างแน่นอน

Add Comment