Healthykare ยินดีต้อนรับ
เวลาทำการ 8.00-18.00 จันทร์ - ศุกร์
Close
ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 92 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29
เวลาทำการ 8.00-18.00 จันทร์ - ศุกร์

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ป้องกันได้ เป็นแล้วพิการรักษายาก

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต  ป้องกันได้ เป็นแล้วพิการรักษายาก

            โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตจากสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคร้ายที่น่ากลัวโรคหนึ่งครับ  เหตุก็เพราะความรุนแรงของโรคที่ไม่แน่นอนซึ่งขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เป็นและชนิดของเส้นเลือดที่เกิดรอยโรค รวมถึงระยะเวลานับจากที่อาการแสดงไปจนกระทั่งถึงมือแพทย์และสภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่จะกำหนดอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย แต่ภาวะของโรคไม่ได้จบสิ้นเพียงเท่านี้ครับ เพราะหลังจากผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาได้ สิ่งที่มักจะหลงเหลือไว้ก็คือความพิการ ซึ่งจะมากหรือน้อยก็ล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้มาก อัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นอย่างไรและจะมีวิธีการป้องกันและดูแลตนเองอย่างไร บทความนี้มีคำตอบครับ

อัมพฤกษ์ อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองคืออะไร ทำไมจึงบอกว่าจะสามารถบั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้มาก

            โรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดในสมองครับ โดยโรคนี้เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด 2 ประเภทอันได้แก่ “เกิดการตีบตันของหลอดเลือดสมอง” หรือเกิดจาก “การปริแตกของหลอดเลือดในสมอง” ครับ ความรุนแรงของโรคหลอดเลือดในสมองจะขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นในตำแหน่งหลอดเลือดใด รวมไปถึงตำแหน่งที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้น ณ ส่วนใดของสมองครับ สำหรับความแตกต่างระหว่างโรคหลอดเลือดสมองตีบตันกับโรคหลอดเลือดสมองแตกมีดังนี้ครับ

โรคหลอดเลือดสมองตีบ

เกิดจากการอุดตันของไขมันหรือลิ่มเลือดที่บริเวณผนังหลอดเลือด โดยอาจมาจากตำแหน่งนั้นหรือหลุดออกมาจากตำแหน่งอื่นก็ได้ครับ โดยไขมันที่สะสมอยู่ที่ผนังหลอดเลือดจะเกิดขึ้นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปจนเมื่อวันหนึ่งที่หลอดเลือดแคบลงมาก ๆ ก็จะส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองในส่วนปลายของหลอดเลือดนั้นขาดเลือดไปเลี้ยงทำให้เนื้อสมองในส่วนนั้นตายลงในที่สุด 

โรคหลอดเลือดสมองแตก

เกิดจากการปริแตกของหลอดเลือดแดงในสมองซึ่งโดยมากมักเกิดจากการที่ร่างกายมีความดันโลหิตที่สูงอยู่เกือบตลอดเวลา ทำให้โลหิตในหลอดเลือดไหลแรงขึ้นและ ไปกระแทกกับผนังหลอดเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดเกิดแผลและเมื่อถึงวันหนึ่ง ผนังหลอดเลือดจะปริแตกทำให้มีเลือดไหลออกมานอกหลอดเลือดและกดเบียดกับเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองที่ถูกกดทับนั้นตายลง ภาวะนี้บางครั้งจะถูกเรียกว่า “เลือดคั่งในสมอง” ครับ

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเกิดจากสาเหตุใด

            สาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตเกิดจากโรคของหลอดเลือดสมองครับ แต่สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่อไปนี้

            – ความดันโลหิตสูง : ภาวะนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของโรคหลอดเลือดสมองครับ เพราะความดันสูงเป็นสาเหตุหลักของภาวะเส้นเลือดสมองแตกนั่นเอง

            – เบาหวาน : น้ำตาลในเลือดที่มากเกินไปจะไปทำลายหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดเปราะบางและมี โอกาสที่จะฉีกขาดง่าย ผู้ที่มีภาวะเบาหวานจึงควรควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้มากเกินไป

            – คลอเลสเตอรอลสูง : ภาวะคลอเลสเตอรอลในเลือดสูงมักจะสัมพันธ์กับภาวะไขมันในเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มีไขมันมาเกาะผนังหลอดเลือดอันนำไปสู่ภาวะหลอดเลือดตีบตันในที่สุด

            – โรคอ้วน : ความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดภาวะของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งความ อ้วนจะไปส่งเสริมภาวะอื่น ๆ ให้รุนแรงขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของความดันโลหิตสูง คลอเลสเตอรอล   และเบาหวานซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองครับ

            – การขาดการออกกำลังกาย : การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมภาวะเสี่ยงที่จะนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองอย่างได้ผลครับ ผู้ที่ต้องการลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จึงควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

            – การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ : สารพิษในบุหรี่จะทำให้หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นและปริแตกได้ง่ายในขณะที่การดื่มแอลกอฮอร์เป็นประจำจะเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานและความดันสูงอันเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองได้ในที่สุด

            – โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ : จะทำให้เกิดลิ่มเลือดและมีโอกาสที่ลิ่มเลือดจะไปอุดตันท่าหลอดเลือดสมองได้

การรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง

            ในปัจจุบันเราแบ่งการรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตได้เป็น 2 แนวทางดังต่อไปนี้

1. การรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

            หลังจากสภาวะทางสมองคงที่แล้วการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่การทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหวที่สูญเสียไปของผู้ป่วยร่วมกับควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองซ้ำอีกครั้งเช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันสูงเป็นต้น โดยแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ร่วมกับการใช้ยาในผู้ป่วยบางรายครับ

2. การรักษาในแนวทางธรรมชาติ

            การรักษาในแนวทางธรรมชาติสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตมักเป็นวิธีการผสมผสานร่วมไปกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันโดยมีการนำสมุนไพรเข้ามาช่วยในการฟื้นฟูสมองครับ สมุนไพรที่นำมาใช้มักมีสรรพคุณช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดทำให้เลือดมาเลี้ยงที่บริเวณสมองมากขึ้น ตัวอย่างของสมุนไพรที่ใช้ในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตมีดังนี้

            -ใบแปะก๊วย : มีสรรพคุณเพิ่มการไหลเวียนเลือดในสมองได้

            -พรมมิ : เป็นสมุนไพรที่พบได้ตามริมตลิ่ง มีสรรพคุณช่วยบำรุงสมองและเพิ่มการไหลเวียนเลือดในสมองได้

            -โสม : กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและปรับสมดุลเคมีในสมอง ทำให้สมองแจ่มใสและช่วยคลายเครียด

            -บัวบก : มีสรรพคุณช่วยในการบำรุงสมอง

การป้องกันไม่ให้ตนเองเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์

            การป้องกันโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ที่ดีที่สุดคือการจัดการไม่ให้ตนเองมีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ตนเองเป็นโรคหลอดเลือดสมองครับ เริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเพื่อไม่ให้ตนเองมีภาวะอ้วน ไขมันในเลือดสูง เบาหวานและความดันโลหิตสูง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ รู้จักวิธีการจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสมเพียงเท่านั้นคุณก็จะห่างไกลจากโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ได้แล้วครับ

            โรคอัมพาต อัมพฤกษ์แม้ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคนี้จะไม่สามารถกลับมาสู่สภาพเดิมได้ 100 % ก็ตามแต่การดูแลสุขภาพและการฟื้นฟูร่างกายด้วยการผสมผสานระหว่างการแพทย์ แผนปัจจุบันและวิถีแห่งธรรมชาติก็สามารถช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับ แต่แนวทางที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ตนเองเป็นโรคนี้คือวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้คุณต้องทุกข์ทรมานจากโรคภัยนี้ครับ

Add Comment